loading

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Contacts
seozie-img

İçerik Marketing nedir?

İçerik Marketing ingilizce olarak Content Marketing olarak adlandırılan ve her geçen dakika daha az etkili hale geliyor; İleri görüşlü bir içerik marketing olarak, daha iyi bir yol olması gerektiğini bilirsiniz. İçerik marketingin (Content Marketing) amacı; etkili ve sürekli içerik paylaşımı ve derlemesi aracılığıyla müşterileri etkilemek ve bahsi geçen müşterilerle sürdürülebilir bağlar kurmaktır.

İçerik marketingde müşteri davranışını değiştirme ve geliştirme düşüncesi temel alınmaktadır.


Hedeflenen kitleyi etkilemek, etkileşim kurmak ve kar edilebilir müşteri aksiyonu elde etmek adına geçerli, değeri olan, ve sürekli içerik üretimi ve dağıtımına odaklanan pazarlama yaklaşımına verilen addır.

İçerik marketing, açıkça tanımlanmış bir kitleyi çekmek ve elde tutmak ve nihayetinde karlı müşteri eylemini yönlendirmek için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.

İçerik Marketing

İçerik marketing nedir? Sorusunu cevaplamadan önce içerik kavramını ele almak gerekir. İçerik; bir anlatımda verilmek istenen fikir, duygu, düşünce ve imgeler bütünüdür. Ruhsal ve düşünsel işlevler süreci olan içerik, dijital medyada sosyal medya ağları aracılığıyla kaynaktan son alıcılara iletilen görsel ve işitsel mesajlar bütünüdür. İnternetin yaygınlaşması ile toplumlar Bilgi Toplumu’na evrilerek bilgi ve iletişim teknolojileri ile kodlanmış bir kimliğe bürünmüşlerdir. Bilgi toplumlarında işlev ve güç unsuru açısından en önemli olgu anlamlandırılmış enformasyondur.

 Big Data (Büyük Veri) çağında kaynaklardan toplanarak anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülen enformasyon, tüm iletişim kanallarından durmaksızın veri akışı sonucunda çığ etkisi yaratarak bilgi kirliliğine ve çeşitli manipülasyonlara sebebiyet verir. Milyarlarca içeriğin kaybolduğu bu sonsuz veri okyanusunda markalar, kurum ve şirketler kendi kimliklerini ön plana çıkararak zihinlerde yer etmek için içerik pazarlaması stratejisini kullanırlar.

İçerik marketing önde gelen markalar tarafından kullanılıyor

Bizim yıllık araştırma gösterileri pazarlamacıların büyük çoğunluğu içerik pazarlama kullanıyor. Aslında, P&G, Microsoft, Cisco Systems ve John Deere dahil olmak üzere dünyanın önde gelen birçok kuruluşu tarafından kullanılmaktadır. 

Ayrıca dünya çapındaki küçük işletmeler ve tek kişilik dükkanlar tarafından geliştirilir ve yürütülür. 

Niye ya? Çünkü işe yarıyor.

İçerik marketing; yeni medya ekosisteminde markaların hedef kitlelerinin dikkatini çekecek içerikleri hazırlayarak, yeni ya da hali hazırdaki müşteri kitlesinin zihninde duyusal konumlandırma çalışmalarının yapıldığı yeni nesil dijital iletişim ve marketing sürecidir.

İçerik Marketing Enstitüsü kurucusu Amerikalı Joe Pulizzi’nin tanımı ile “İçerik marketing, net olarak tanımlanmış ve doğru anlaşılmış hedef kitleyi kârlı müşteri hareketi yaratma hedefiyle etkilemek, çekmek, bağlılıklarını sağlamak için ilgili ve değerli içeriğin yaratılması ve dağıtılmasını kapsayan marketing tekniğidir.” İçerik pazarlaması diğer dijital pazarlama yöntemlerinin aksine, mevcut müşteri kitlesinin ihtiyacı olan bilgiyi sunarak sürece katılmalarını ve yeni ihtiyaçlar oluşturarak hedef kitlenin markanın ürünlerine yönelimini sağlamayı amaçlar. Pazara yepyeni bir ürünle girdiğinizde, içerik pazarlaması stratejisi ile kişilerin hiç aklında yokken o ürünü bir ihtiyaç haline getirerek talep edilen ürün olarak konumlandırabilirsiniz. İçerik stratejisti James O’Brien, değer temelli pazarlamaya dikkat çekerek içerik marketingin merkezinde markaların verimli yatırım getirisi için karşılığında müşterilerine de bir değer sunmaları gerektiğini belirtir.

Bunun için sıradan reklamlar yerine hedef kitleye birçok katmandan oluşan görsel bir şölen niteliğinde gösteri sunulmalıdır. Digital içerik marketing te, hazırlanan her bir içerik hedef kitleye bilgi verirken, aynı zamanda dikkatleri markaya çekerek konumlandırmayı ilgi çekici hale getirir. İstatistiklere göre 10 tüketiciden 7’si okudukları makaleleri, izledikleri video ve görsel içerikleri geleneksel pazarlama yöntemlerine tercih ederek; içerik pazarlaması ile markaların tüketici ihtiyaçlarına çözüm sunan servis ve ürünlerine dair bilgi sahibi olmayı tercih ediyorlar.